контроль сотрудников

https://softpressrelease.ru/clients_press_releases/sprutmonitor-50-kontroliruet-aktivnost-sotrudnikov-i-predotvrashchaet-utechku-informatsii/ - Sprutmonitor, контроль сотрудников