Grob Tamerlana – Wladyslaw Broniewski

Co zrobisz, gdy ja umre, Panie? *** - Rainer Maria Rilke - Notatka - Wislawa Szymborska, Dwie Dobre Siostry - Charles Baudelaire